با کاله

       نظرات

آشنایی با کاله

کاله از 20 زیر مجموعه شرکت صنایع غذایی سولیکو است که 25 سال همراه همیشگی سفره های شماست.

برند کاله در سال 1370توسط غلامعلی سلیمانیدر آمل تاسیس شد،غلامعلی سلیمانی متولد 25 خرداد 1325 در شهر آمل و بنیان گذار هلدینگ سولیکو است.

برند کاله با هدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال 1370 تاسیس شد نتیجه فعالیت های انجام شده در این مجموعه طی سال های گذشته که همگی در راستای ارتقای سبد غذایی هم وطنان و سرافرازی ایران اسلامی است،این برند جایگاه 48ام صنایع غذایی در جهان برند محبوب و برتر و7سال تنها صادر کننده نمونه در فرآورده های لبنی در ایران قرار داده  است

شماره تماس شرکت کاله/نمایندگی کاله/پنیر کاله/سولیکو کاله/قیمت محصولات کاله/شرکت کاله تهران/غلامعلی سلیمانی کاله

{#1346
 +"news_id": 4
 +"news_image": "resources/assets/images/news_images/1533063564.about_kalleh_1.jpg"
 +"news_date_added": "2018-07-31 06:59:24"
 +"news_last_modified": "2018-08-01 01:08:20"
 +"news_status": 1
 +"is_feature": 0
 +"language_id": 1
 +"news_name": "آشنایی با کاله"
 +"news_description": """
  <p>کاله از 20 زیر مجموعه شرکت صنایع غذایی سولیکو است که 25 سال همراه همیشگی سفره های شماست.</p>\r\n
  \r\n
  <p>برند کاله در سال 1370توسط غلامعلی سلیمانیدر آمل تاسیس شد،غلامعلی سلیمانی متولد 25 خرداد 1325 در شهر آمل و بنیان گذار هلدینگ سولیکو است.</p>\r\n
  \r\n
  <p>برند کاله با هدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال 1370 تاسیس شد نتیجه فعالیت های انجام شده در این مجموعه طی سال های گذشته که همگی در راستای ارتقای سبد غذایی هم وطنان و سرافرازی ایران اسلامی است،این برند جایگاه 48ام صنایع غذایی در جهان برند محبوب و برتر و7سال تنها صادر کننده نمونه در فرآورده های لبنی در ایران قرار داده&nbsp; است</p>\r\n
  \r\n
  <p>شماره تماس شرکت کاله/نمایندگی کاله/پنیر کاله/سولیکو کاله/قیمت محصولات کاله/شرکت کاله تهران/غلامعلی سلیمانی کاله</p>
  """
 +"news_url": null
 +"news_viewed": 0
 +"categories_id": 4
}